Promenade

Tijd.
Ik was hem even kwijt. Uit het zicht verdwenen.
Ritselend heeft hij mijn arm echter weer opgezocht.
Zijn tijd moet nog komen.

 

Pierre, mei 2000